top of page

ปัญหาชั้นตาใหญ่เกินไปหลังทำตาสองชั้น แก้อย่างไรดี ให้ตากลับมาสวย

แม้ว่าเราจะทำตาสองชั้นเพื่อให้ได้ทรงตามที่หวังเอาไว้ แต่หลังจากทำตาสองชั้นอาจทำให้เกิดปัญหาชั้นตาสูงเกินไป ชั้นตาใหญ่เกินไปตามมาได้ จึงจำเป็นต้องแก้ชั้นตาใหญ่ให้เล็กลง เพื่อให้ได้รูปทรงตาที่ต้องการ ดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งในบทความนี้เราจะพามาดูว่าปัญหาชั้นตาสูงเกินไป ชั้นตาใหญ่เกินไปว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

สาเหตุของปัญหาตาชั้นใหญ่เกินไป เกิดจากอะไร

สาเหตุของปัญหาตาชั้นใหญ่เกินไป เกิดจากอะไร

ปัญหาที่อาจเกิดได้หลังทำตาสองชั้นมีได้หลายอย่าง เช่น ตาปรือ ชั้นตาหลุด หรือชั้นตาไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดปัญหาชั้นตาที่ใหญ่เกินไป หรือชั้นตาที่สูงมากเกินไป ดูไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากความไม่เข้าใจในหลักการในการทำตาสองชั้นที่ถูกต้อง ผู้ที่ต้องการทำตาสองชั้นอาจจะไม่ทราบถึงข้อจำกัดทางกายวิภาคของตนเอง โดยสาเหตุที่ชั้นตาใหญ่เกินไป เกิดได้จาก

 • ความต้องการของผู้ที่ต้องการทำตาสองชั้น ที่ชอบชั้นตาสูงๆ หนาๆ ใหญ่ๆ โดยไม่ทำความเข้าใจโครงสร้างของกล้ามเนื้อตา และกระดูกเบ้าตา

 • มีแนวเย็บจุดยึดแนวชั้นตาไว้สูงเกิน เลยทำให้ชั้นตาดูหนาและใหญ่

 • มีแนวแผลหรือแนวกรีดจากการทำตาไว้สูง

 • มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ที่ทำให้ไม่สามารถลืมตาได้สุด ชั้นตาจึงดูหนา และใหญ่ได้ แต่ปัญหากล้ามเนื้อตาอาจเกิดจากการที่ชั้นตาถูกยึดเอาไว้สูง ซึ่งจะทำให้มีปัญหากล้ามเนื้อตาทำงานได้ไม่เต็มที่ อาจทำให้มีอาการอ่อนแรงตามมา

 • มีเบ้าตาที่ลึกทั้งจากธรรมชาติ หรือจากการผ่าตัดครั้งก่อน สามารถทำให้ชั้นตาดูหนาได้


หลักการพิจารณาก่อนทำการแก้ไขปัญหาตาชั้นใหญ่เกินไป

หลักการพิจารณาก่อนทำการแก้ไขปัญหาตาชั้นใหญ่เกินไป

หลักการในการแก้ปัญหาชั้นตาใหญ่เกินไป หรือชั้นตาดูสูงเกินไปนั้น มีให้พิจารณา ดังนี้

 • วัดความสูงให้เหมาะสมก่อนยึดชั้นตา ซึ่งความเหมาะสมของความสูงในแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกัน โดยจะดูตามความสูงของกระดูกอ่อนเปลือกตาหรือ Tarsal Plate ของคนคนนั้น เพราะจุดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ขอบบนของกระดูกอ่อนเปลือกตา

 • พิจารณา แผลเป็น ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ ว่าแผลเป็น หรือจุดยึดที่ทำมาสูงเกินไปของครั้งก่อนนั้น อยู่ห่างจากแนวแผลที่ต้องลงใหม่มากแค่ไหน

 • ความหย่อนคล้อยของหนังตา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีความหย่อนมากหรือหย่อนน้อยขึ้นอยู่กับหนังตาส่วนเกินของแต่ละคน

โดยให้ประเมินจากระยะห่างระหว่างแผลเป็นเก่าถึงแนวแผลที่จะลงใหม่ห่างกันแค่ไหน และตรวจเช็กว่าหนังตาระหว่าง 2 แนวนี้ ถ้าตัดหนังตาออกจะหลับตาได้สนิทหรือไม่ ถ้าหลับตาได้สนิทก็สามารถตัดหนังตาออกได้ ถ้าหากหนังตายังไม่พอ หรือตึงเกินไปจากการที่ตัดออกมากไป อาจต้องรอ 6-12 เดือน จนหนังตาหย่อน จึงค่อยแนะนำแก้ไขใหม่ขั้นตอนการแก้ปัญหาตาชั้นใหญ่เกินไป

การแก้ปัญหาชั้นตาใหญ่เกินไป หรือชั้นตาสูงเกินไป มีแนวทางหลักๆ ในการแก้ไข ดังนี้

 • การเลาะแนวยึดชั้นตาเดิมออก หรือเลาะพังผืดชั้นตาเดิมออก แก้ไขกล้ามเนื้อตา กำหนดชั้นตาใหม่ เพื่อให้ชั้นตาลงมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

 • การสร้างแนวยึดชั้นตาขึ้นใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม หรือกำหนดชั้นตาใหม่ให้ต่ำลง กรณีที่แนวยึดชั้นตาอยู่สูง

 • การป้องกันการติดกลับไปใหม่ของแนวยึดชั้นตาเดิม โดยการดูแลเฉพาะที่คุณหมอจะแนะนำหลังผ่าตัด กรณีที่ถ้าแนวแผลลึก และอยู่สูง อาจจะต้องพิจารณาตัดรอยแผลออกด้วย

 • การใช้เทคนิคการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา จะแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง กรณีที่คนไข้มีปัญหาตาปรือ ลืมตาได้ไม่สุด เทคนิคนี้จะช่วยทำให้คนไข้ลืมตาได้มากขึ้น ตาดูสดใสขึ้น ชั้นตาเล็กลง นอกจากนี้ เคสที่มีเบ้าตาลึก การผ่าตัดกล้ามเนื้อเปิดตาอาจทำร่วมกับการย้ายไขมันด้านในออกมา (Fat transposition) ฉีดเติมไขมันจากส่วนอื่น (Fat graft) ก็ช่วยแก้ปัญหาชั้นตาสูงและเบ้าตาลึกได้ไปพร้อมกันได้


การเตรียมตัวก่อน และหลังแก้ปัญหาตาชั้นใหญ่เกินไป

การเตรียมตัวก่อน และหลังแก้ปัญหาตาชั้นใหญ่เกินไป

การเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญไม่แพ้ขั้นตอนในการผ่าตัดเลย เพราะหากมีการเตรียมดี การดูแลตัวเองที่ดี ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีขึ้นตามไปด้วย


การเตรียมตัวก่อนแก้ชั้นตาสูง

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดก็เหมือนการดูแลตัวเองให้ดี ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยทำให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นโดยการเตรียมตัวก่อนทำการผ่าตัด มีดังนี้

 • งดสูบบุหรี่ 2-4 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • งดทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด งดวิตามิน และอาหารเสริมต่างๆ ทุกชนิด 1-2 สัปดาห์

 • แจ้งโรคประจำตัว และประวัติการแพ้ยาหรืออาหารแก่แพทย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • งดแต่งหน้าในวันที่เข้ารับการผ่าตัด ทำความสะอาดเครื่องสำอางให้เรียบร้อย

 • เนื่องจากกรณีเคสแก้มักสร้างความวิตกกังวลมากกว่าปกติ ควรทำใจให้สบาย ไม่เครียด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และควร เตรียมใจเบื้องต้นว่า เคสแก้ไขมีโอกาสไม่ได้ผลกลับมาปกติอย่างที่ต้องการได้ การคาดหวังที่ลดลง ทำให้ความเครียดต่อการผ่าตัดลดลง ส่งผลดีต่อผลการผ่าตัดโดยรวม


การเตรียมตัวหลังแก้ชั้นตาสูง

นอกจากการดูแลตัวเองก่อนผ่าตัดแล้ว การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดนั้นก็สำคัญเช่นกัน เพราะจะช่วยให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น และผลลัพธ์เป็นไปในแบบที่ต้องการ โดยขั้นตอนการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดจะมี ดังนี้

 • ทานยาให้ครบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 • ช่วงวันแรกๆ บริเวณแผลอาจมีเลือกซึมออกมาบ้างเล็กน้อย ให้ใช้ผ้าก๊อซ กดลงบริเวณแผลเพื่อหยุดเลือดแนะนำว่าให้ทายาขี้ผึ้งที่แผลบางๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แผลหายเร็วขึ้น

 • ช่วง 3-4 วันแรก ให้ประคบเย็น บริเวณข้างแก้มและหน้าผาก หลังจากนั้นให้ประคบอุ่น เพื่อลดอาการบวม

 • ใช้สำลีชุบน้ำเปล่าเช็ดทำความสะอาดหน้า และงดแต่งหน้า 7 วัน

 • นอนหมอนสูง และใช้หมอนรองคอ งดการนอนราบ หรือนอนตะแคง หลังทำการผ่าตัดประมาณ 3 เดือน เพื่อป้องกันการเสียดสีของแผล

 • พยายามอย่าให้แผลโดนน้ำ หรืออับชื้น ให้ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นทำความสะอาดใบหน้าแทน

 • งดของหมักของดอง บุหรี่ และแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 เดือน

 • หลีกเลี่ยงยกของหนัก หรือการออกกำลังกายหนักๆ

 • เนื่องจากเคสแก้จะมีการดูแลที่แตกต่างกับเคสปกติ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ผ่าตัดอย่างเคร่งครัด

 • ช่วงแรกหลังผ่าตัดควรใส่แว่นใสในที่ร่ม หรือเมื่อออกไปกลางแจ้ง ควรใส่แว่นกันแดด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและลดการใช้สายตา ลดการเล่นมือถือ หรือจ้องหน้าจอคอม


เลือกคลินิกทำศัลยกรรมแก้ชั้นตาสูงอย่างไรดี

เลือกคลินิกทำศัลยกรรมแก้ชั้นตาสูงอย่างไรดี

จะเห็นได้ว่าในการทำศัลยกรรมแก้ชั้นตา จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เพราะจากที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการผ่าตัดแก้ชั้นตาสูงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ การเลือกคลินิกที่มีความน่าเชื่อถือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากเจอคลินิกที่ไม่ดี หรือเจอแพทย์ที่มีประสบการณ์ไม่มากพอ ผลลัพธ์ที่ได้อาจออกมาไม่ตรงตามความต้องการ และอาจจะต้องเสียเงินมาแก้ไขเพิ่มเติมอีกด้วย

 • ควรเลือกคลินิกที่มีชื่อเสียง มีรีวิวให้เห็น และแพทย์มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มีใบรับรอง มีการให้คำแนะนำที่ดี

 • แพทย์จะต้องสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้แก่คนไข้ได้ เพราะสำหรับผู้ที่มีปัญหาชั้นตาใหญ่เกินไป เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งคุณหมอจะต้องวินิจฉัยได้ว่าควรแก้ไขอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับในแต่ละเคส ประสบการณ์จึงสำคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด


ปัญหาชั้นตาใหญ่เกินไป หรือชั้นตาสูง เกิดได้จากหลายปัญหา อย่างกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่แฝงเอาไว้ หรือการมีเบ้าตาลึก ก็ทำให้ชั้นตาดูหนาได้ ซึ่งหากผู้ที่สนใจอยากได้ชั้นตาหนาๆ ใหญ่ๆ ควรดูก่อนเสมอว่ากายวิภาค และโครงสร้างของตาเราสามารถทำได้หรือไม่ และถ้าหากเลือกคลินิกดี แพทย์จะออกแบบชั้นตาที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดเอง


โดยวิธีการแก้ไข ทำได้ทั้งการผ่าตัด และการฉีดฟิลเลอร์ ผู้ที่มีปัญหาชั้นตาใหญ่เกินไป ชั้นตาบวม ชั้นตาสูง แล้วสนใจแก้ไขตา สามารถมาใช้บริการได้ที่ เศาณานนท์คลินิก(Saonanon Clinic) โดยที่คลินิกจะเน้นเป็นรูปทรงของตาให้เข้ากับคนไข้ ให้ดูเป็นธรรมชาติ เพราะในแต่ละช่วงอายุจะมีการเลือกทำตาที่แตกต่างกัน ด้วยจุดประสงค์ในการทำที่ต่างกัน โดยเฉพาะเคสที่ยากคือ การผ่าตัดเปลือกตาในคนที่อายุมาก จะเน้นในเรื่องของทำออกมาแล้วหน้าไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก เน้นให้สวยสมกับวัย ใช้วิธีตัดแต่งหนังที่เกินหย่อนออกมาให้ดูดีขึ้น


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแก้ชั้นตาสูง (FAQ)

หลายๆ คน น่าจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขชั้นตาสูงเกินไป ชั้นตาใหญ่เกินไปอยู่ ดังนั้น บทความนี้ได้รวบรวมคำถามพร้อมคำตอบมาให้ ดังนี้


ปัญหาชั้นตาสูงสามารถหายได้เองไหม หรือต้องแก้ตาใหม่หรือไม่?

ปัญหาชั้นตาสูงไม่สามารถหายได้เอง และต้องใช้วิธีการผ่าตัดในการรักษา ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้อาจเกิดปัญหาอื่นตามมาเช่น ตาตก ตาปรือ ส่งผลต่อการมองเห็น


เคสแก้ชั้นตาสูง เว้นกี่เดือน?

หากต้องการแก้ชั้นตาสูงเกินไป แนะนำว่าให้รอประมาณ 6 เดือน หลังการผ่าตัดครั้งก่อน โดยชั้นตาจะเข้าที่มากขึ้น เพราะหากหลังผ่าตัดผลลัพธ์การทำชั้นตาออกมาไม่สวย ไม่แนะนำให้แก้ไขทันที เพราะหลังผ่าตัด บริเวณแผล จะมีอาการบวม หรือการอักเสบของแผลด้านในและผิวหนังเกิดขึ้นได้ โดยอย่าพึ่งตัดสินไปว่านั่นเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดี ให้รอตาเข้าที่ก่อน

การแก้ชั้นตาสูง ราคาเท่าไร?

ช่วงราคาจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส แนะนำให้รับการตรวจประเมินก่อนโดยแพทย์ที่ผ่าตัด เพื่อหาแนวทางการรักษา ทั้งวิธีการ และ ระยะเวลาที่ควรทำผ่าตัด ก่อนทุกเคส ไม่ควรเลือกแบบมาตรวจแล้วผ่าตัดเลย เพราะจะเกิดปัญหาตามมาอีกได้มากกว่า


หากมีปัญหาตาชั้นใหญ่เกินไปแล้วไม่แก้ จะมีปัญหาตามมาหรือไม่?

อาจส่งผลให้ดูแก่กว่าปกติ เกิดตาปรือส่งผลต่อการมองเห็นได้ เช่น มองภาพได้ไม่ชัด มองไม่ถนัด ปัญหานี้ส่งผลต่อทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ และบุคลิกภาพโดยรวม ดังนั้น ควรให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัย ก่อนทุกครั้ง


แก้ตาไปแล้ว ปัญหาแบบเดิมสามารถกลับมาเป็นอีกรอบได้หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัดของแพทย์ หากทำการรักษาอย่างเหมาะสมถูกวิธี และตรงจุดก็สามารถทำให้ชั้นตายังคงสวย สดใสได้ในระยะเวลานาน แต่นอกจากการรักษาแล้ว การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดก็สำคัญ หากดูแลได้ดี ผลลัพธ์ก็จะอยู่กับเราได้นาน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพด้วย สภาพหน้าตาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อาจจะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น ผิวแห้ง เปลือกตาก็จะหย่อนคล้อยไปตามอายุได้


ดู 864 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page