top of page

ผ่าตัดเปิดหัวตา

ศัลยกรรมเปิดหัวตาจากผู้เชี่ยวชาญย่านทองหล่อ

ปกติแล้วทางการแพทย์แบ่งประเภทหัวตาของคนเราออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้:

  1. ปกติ หรือหัวตามุมเปิด

  2. หัวตามุมปิดเด่นเฉพาะด้านบน (Epicanthus tarsalis)

  3. หัวตามุมปิดทั้งด้านบนและด้านล่าง(Epicanthus palpebralis)

  4. หัวตามุมปิดเด่นด้านล่าง (Epicanthus inversus)

ซึ่งภาวะหัวตามุมปิดที่เด่นด้านบนเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในตาของชาวเอเชีย โดยเฉพาะที่มีเชื้อสายจีน ทำให้ตาดูสั้นและมุมตาชี้ลงด้านล่าง (ตาแบบมู่หลาน) ส่วนหัวตาที่เป็นมุมปิดก็จะทำให้เห็นคือมุมหัวตาเป็นรูปแหลม ต่างจากมุมเปิดที่จะเห็นเป็นมุมที่โค้ง ทำให้ดวงตาดูเล็กลงและเปิดตาได้ไม่ดีนัก บางคนที่เป็นมากอาจต้องยกคิ้วช่วยเมื่อเปิดตาทำให้เกิดร่องที่บริเวณหน้าผากตั้งแต่ยังเด็ก

ศัลยกรรมเปิดหัวตาทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ศัลยกรรมเปิดหัวตาคืออะไรทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ศัลยกรรมเปิดหัวตาคืออะไร

คือการผ่าตัดเปิดหัวตา โดยเป็นการผ่าตัดเพื่อตัดกล้ามเนื้อที่ดึงรั้งบริเวณหัวตาออก และจัดเรียงแนวของผิวหนังบริเวณหัวตาใหม่เพื่อให้เห็นดวงตาเต็มดวง
การผ่าตัดเปิดหัวตามีหลายวิธี โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักคือ:


1. Advancement flap

  • Redraping technique

  • VY epicanthoplasty

2. Transposition flap

  • Z plasty

  • W plasty

 

ทั้งนี้จะเลือกใช้การผ่าตัดแบบใดก็ขึ้นกับความชำนาญของแพทย์และความรุนแรงของบริเวณหัวมุมตาด้วย

ใครบ้างที่ควรผ่าตัดเปิดมุมหัวตาร่วมกับทำตาสองชั้น

หลายท่านอาจจะสงสัย ผ่าตัดตาสองชั้นแล้วจำเป็นต้องทำการศัลยกรรมเปิดหัวตาด้วยหรือไม่ สามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. ความรุนแรงของมุมหัวตา

 

มุมหัวตาที่ปิดมีการแบ่งแบบง่ายๆ 3 ระดับตั้งแต่เป็นมากไปน้อยดังรูป โดยในคนที่มุมตาเปิด (ภาพสุดท้าย) เราจะสามารถเห็นเนื้อเยื่อสีชมพูที่มุมหัวตาที่เรียกว่า Caruncle ได้ชัดเจน แต่ถ้าในคนที่มุมตาปิดนั้นจะมีผิวหนังลงมาบังบริเวณนี้ ทำให้ไม่เห็นเนื้อเยื่อสีชมพูดังกล่าว โดยยิ่งบังมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะจัดอยู่ในความรุนแรงที่มากขึ้นตามลำดับ เช่น  ในรูปตามลำดับมาคือไม่เห็นเนื้อเยื่อ Caruncle เลย (เป็นมาก), เห็นเนื้อเยื่อได้เล็กน้อย (เป็นปานกลาง) และเห็นเนื้อเยื่อได้เกือบทั้งหมด (เป็นน้อย) โดยการที่มีมุมหัวตาปิดนี้จะทำให้ตาดูมีขนาดสั้นกว่าตาที่เป็นมุมแบบเปิดโดยดูได้จากภาพตาก่อนและหลังผ่าตัดเปิดหัวตาและแก้ไขขนตาล่างทิ่มตาโดยไม่ได้ทำตาสองชั้นร่วมด้วย

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

เป็นมาก                                   เป็นปานกลาง

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

เป็นน้อย                               มุมตาเปิด

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ภาพก่อนและหลังผ่าตัดเปิดหัวตาและแก้ไขขนตาล่างทิ่มตาที่ 1 อาทิตย์ สังเกตว่าหลังผ่าตัดตาจะดูยาวมากขึ้น

2.ลักษณะตาสองชั้นที่ต้องการให้เป็น

 

ในคนไทยที่มีตาชั้นเดียวส่วนใหญ่จะมีมุมหัวตาที่ปิดและหัวตาทิ่มลง การผ่าตัดทำตาสองชั้นนั้นสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ตาสองชั้นนั้นเป็นแบบมุมแคบลงคือ ตรงหัวตายังคงเป็นแบบเดิม (รูปซ้าย) หรือต้องการให้ตาสองชั้นเป็นชั้นที่สมบูรณ์คือมีชั้นตายาวไปจนถึงมุมหัวตาด้วย (รูปขวา) ในกรณีที่ต้องการให้ตาสองชั้นเป็นชั้นที่สมบูรณ์ ส่วนตัวของหมอจะแนะนำให้ผ่าตัดร่วมกับการเปิดหัวตาด้วยเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากการที่มีมุมหัวตาที่ยังปิดอยู่แต่ไปผ่าตัดตาที่เป็นตาสองชั้นไปจนถึงมุมหัวตา จะเกิดชั้นตาแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติขึ้น (รูปล่าง)

ในปัจจุบันยังมีคนไข้รวมถึงหมอหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องการทำตาสองชั้นให้เป็นชั้นที่สมบูรณ์และการเปิดมุมหัวตา โดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่จริงๆ แล้วเป็นการผ่าตัดคนละอย่างกัน

การทำการผ่าตัดตาสองชั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงข้อดีข้อเสียและผลที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัด แต่โดยสรุปการเลือกว่าจะผ่าตัดให้เป็นแบบใดก็ขึ้นกับคนไข้เป็นหลัก เนื่องจากคนไข้ย่อมเป็นผู้ที่จะรู้ดีที่สุดว่าต้องการรูปตาแบบใด

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ตาสองชั้นแบบมุมตาแคบ (Nasal taper crease)

ตาสองชั้นแบบสมบูรณ์ (Parallel crease)

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ตาสองชั้นแบบสมบูรณ์แต่ไม่ได้แก้ไขมุมหัวตา จะเห็นว่าดวงตายังดูเล็กและมุมตาปิด ซึ่งจะดูเป็นตาสองชั้นที่ไม่เป็นธรรมชาติ

ข้อเสียของการศัลยกรรมเปิดหัวตา

 

ข้อเสียหลักคือแผลเป็นที่ใต้ตาบริเวณมุมหัวตา ซึ่งบางคนอาจเป็นมากจนต้องใช้การฉีดยาเพื่อรักษาได้ (คล้ายการรักษาคีลอยด์) ซึ่งบอกได้ยากว่าใครจะมีแผลหรือไม่ แผลเป็นนี้จะชัดเจนมากที่สุดที่ 1 เดือนและจะค่อยๆ จางลงไปตามลำดับ

การผ่าตัดศัลยกรรมเปิดหัวตานั้นต้องการความละเอียดในการออกแบบแก้ไขและผ่าตัดเป็นอย่างมาก จึงต้องดำเนินการโดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง หากใครกำลังมองหาคลินิกผ่าตัดเปิดหัวตาย่านทองหล่อ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและปรึกษาได้ที่เศาณานนท์คลินิก ซึ่งดำเนินการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

รีวิวเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ตาสองชั้นเปิดหัวตา

คุณปุ้ย สาวหมวยตาตี่ เบื่อกับการกรีด Eye liner ตัดสินใจผ่าตัดตาสองชั้นพร้อมเปิดหัวตากับคุณหมอเปรมจิต ผลที่ได้ไม่ผิดหวังจริงๆ

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

เปิดหัวตาให้ดูสดใส

มุมตาปิด ดวงตาจะดูเล็กและห่างจากกัน การผ่าตัดเปิดหัวตาจะทำให้ดวงตาดูกลมโต และทำให้ตาสองชั้นดูชัดเจนมากขึ้น

bottom of page