top of page

ตอบโจทย์ทุกปัญหาการผ่าตัดตา 2 ชั้นและการแก้ไขตา 2 ชั้น อย่างครบวงจร

การแก้ไขตา 2 ชั้น และ ปัญหาหลังการผ่าตัดตา 2 ชั้น

1 . ปัญหาเนื้อหางตาตก ชั้นตาตกกลับมาหลบใน   โดยมากเกิดจากแพทย์เลือกวิธีผ่าตัดตา 2 ชั้นไม่เหมาะกับลักษณะตาของเรา โดยเฉพาะ "การทำแบบเย็บ 3 จุด "และ "การทำแบบแผลเล็ก" หรือ การใช้เครื่อง plasma สร้างชั้นตา   ทำให้เหลือส่วนหนังตา กล้ามเนื้อรอบตา และไขมันส่วนเกินที่ยังไม่ได้ตัดมากไป เหมือนการพับผ้าที่บางกับการพับผ้านวมที่หนากว่า ถ้าห้อยทิ้งไว้ผ้าที่หนาก็จะตกลงมาก รอยพับก็ไม่ชัดเจน  
การแก้ตาสองชั้นกรณีนี้คงหลีกเลี่ยงการผ่าตัดแบบกรีดยาวไม่ได้เพราะสามารถตัดแต่งเนื้อที่เกินได้ดีที่สุด และสามารถกำหนดชั้นตาได้แม่นยำ

   

แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

2. ปัญหาชั้นตาสูงเกินไปดูไม่ธรรมชาติ  ชั้นตาปกติในคนไทยจะมีความสูงประมาณ 5-7 มิลลิเมตร ต่างกับในคนตะวันตกที่ชั้นตาอาจสูงกว่า 10. มิลลิเมตร  ดังนั้นการเย็บชั้นตาที่สูงเกินไป ซึ่งพบในการผ่าตัดตา 2 ชั้นแบบทำแผลเล็ก แผลยาว หรือเย็บสามจุด อาจจะทำให้ดูไม่สวยงามผิดธรรมชาติ ส่งผลทำให้ดูตาปรือ หน้าแก่กว่าวัย และดูไม่เป็นธรรมชาติที่ควรจะเป็น ซึ่งการทำการแก้ไขตา 2 ชั้นภายหลังทำได้ยากกว่าการทำให้ดีตั้งแต่แรก เพราะชั้นตาที่สูงไปจะเกิดพังผืดยึดกับผิวหนังทำให้หลังการแก้กับแพทย์ที่ไม่ชำนาญจะเกิดชั้นตาซ้อนกันได้    

การแก้ไขการทำตาสองชั้นแล้วหน้าแก่ ผ่าตัดตา 2 ชั้นอีกครั้งเพื่อแก้ไขโดยการผ่าลงแผลเดิม เลาะพังผืด การแก้ไขกล้ามเนื้อเปิดตา ด้วยการปรับระดับ ดึงกล้ามเนื้อตา และเย็บชั้นตาใหม่

แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

3. ปัญหาหนังตาตก  หนังตาตกต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการดูอาการที่เกิดขึ้น โดยปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้ขอบตาบนลงมาปิดส่วนตาดำมากกว่าปกติ จนบดบังการมอง หรือทำให้ต้องใช้คิ้วและ หน้าผากออกแรงยกเปลือกตา ทำให้หน้าผากย่น หรือ ระยะระหว่างคิ้วกับขนตาห่างผิดปกติ  อาจเป็นตั้งแต่กำเนิด หรือ เกิดตามอายุที่มากขึ้น หลายๆ คนมักคิดว่าการผ่าตัดตา 2 ชั้นจะช่วยดึงขอบตาบนขึ้นไปได้ แต่ที่จริงแล้วการผ่าตัดตา 2 ชั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมพอในกรณีนี้ ดังนั้นการผ่าตัดตา 2 ชั้นโดยหวังว่าจะช่วยเรื่องหนังตาตกจึงเป็นความเข้าใจที่ผิด มักจะต้องมาผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอีกครั้ง ดังนั้นการวินิจฉัยให้ได้ก่อนผ่าตัดจะสำคัญต่อการรักษาและผลการรักษาเป็นอย่างยิ่ง
การแก้ไข ต้องผ่าตัดปรับแต่งส่วนพังผืดหรือกล้ามเนื้อที่ใช้เปิดปิดตา

แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

รีวิวแก้ตาสองชั้น

ชั้นตาสูงดูแก่กว่าวัย

คุณเอิง เคยอยากได้ตาสองชั้นสูงๆ แต่พอไปทำมาจริงๆ กลับทำให้รูปตาดูแก่กว่าวัยและไม่เป็นธรรมชาติ มารับการแก้ไขกับหมอเปรมจิต จนได้ดวงตาที่สวยสมใจ

แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ปรับดวงตาให้เท่ากัน

บางครั้งการทำศัลยกรรมตาสองชั้นกลับทำให้ดวงตาสองข้างดูไม่เท่ากัน แทนที่จะได้ความมั่นใจ กลับยิ่งแย่ลงกว่าเดิม

แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
แก้ตา 2 ชั้น แก้ตา ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
bottom of page