top of page

แต่งปลายจมูกที่ไหนดีให้สวยเป๊ะได้ทุกมุม

แต่งปลายจมูกที่ไหนดี

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
ทั้งหมดเป็นภาพที่ไม่แต่งตาและไม่ได้ผ่านการแก้ไขภาพให้ผิดจากผลการผ่าตัดจริง
แก้ฮัมพ์ จมูกงุ้ม

แก้ฮัมพ์ จมูกงุ้ม

ผ่าตัดยกปลายแก้ฮัมพ์ ไม่มีซิลิโคน

แก้จมูกเอียง

แก้จมูกเอียง

ปรับแก้แผ่นกั้นจมูกให้ตรง แบบโอเพ่น เสริมใหม่จมูกไม่เอียง

เพิ่มความยาวจมูก

เพิ่มความยาวจมูก

จมูกเชิดจากใส่ซิลิโคน แก้ปรับโครงสร้างยึดปลาย ใช้กระดูกอ่อน ปลอดภัย

จมูกปลายยุบ

จมูกปลายยุบ

โครงสร้างเสียจากการใส่ซิลิโคน แก้ไขปรับโครงสร้างใหม่ ไม่มีซิลิโคน

แก้จมูกเชิด

แก้จมูกเชิด

จมูกเชิดปลายหดรั้ง แก้แบบปรับกระดูกอ่อน ปลอดภัยไม่มีทะลุ ตอกฐานให้แคบ

แก้ปลายสั้น

แก้ปลายสั้น

แก้ปลายหดสั้นงุ้ม ไม่มีซิลิโคน

ปลายจมูกสั้น

ปลายจมูกสั้น

ต่อกระดูกอ่อน แก้ปลายเชิดสั้น ไม่มีซิลิโคน

ปัญหาจมูกบานใหญ่

ปัญหาจมูกบานใหญ่

ใช้การปรับโครงสร้างกระดูกอ่อน ตอกฐานกระดูกให้แคบ

จมูกบาน

จมูกบาน

ก่อนหลังปรับโครงสร้าง ได้ทรงใหม่ ที่ไม่มีการตัดปีกออก

จมูกงุ้มแบบยาว

จมูกงุ้มแบบยาว

แก้แบบยืดผนังยกปลายไม่มีซิลิโคน

จมูกอ้วนใหญ่

จมูกอ้วนใหญ่

ปรับรูปจมูกและกระดูกอ่อนให้เรียวแคบลง

จมูกเชิดเห็นรูจมูก

จมูกเชิดเห็นรูจมูก

ปรับโครงสร้างต่อปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนแผ่นกลาง

จมูกอ้วนปลายใหญ่

จมูกอ้วนปลายใหญ่

ก่อนหลังปรับโครงสร้างกระดูกอ่อน ตอกฐาน ไม่ต้องมีแผลตัดปีก

ปลายจมูกใหญ่

ปลายจมูกใหญ่

ผ่าปรับโครงสร้างกระดูกอ่อน ปลายเรียว ไม่ต้องตัดปีก

แก้จมูกทะลุ

แก้จมูกทะลุ

ซิลิโคนทะลุออกมา สามารถผ่าแก้ได้ใน ครั้งเดียว ไม่มีซิลิโคนที่ปลายจมูก

จมูกอ้วน

จมูกอ้วน

เรียวโด่ง ไม่ใช้ซิลิโคนที่ปลายจมูก ไม่มีทะลุหรือหดรั้ง

แก้ไขจมูกเชิด

แก้ไขจมูกเชิด

พังผืดจากซิลิโคนทำให้จมูกเชิด แก้ไขต่อกระดูกอ่อนไม่ใช้ซิลิโคน

จมูกเอียง

จมูกเอียง

แก้แผ่นกลางให้ตรง ทำใหม่ไม่เอียงอีก

ปลายยุบดึงรั้ง

ปลายยุบดึงรั้ง

ต่อปรับโครงสร้างกระดูกอ่อนใหม่ เพิ่มปลายพุ่งแบบธรรมชาติ

จมูกอ้วน ฐานกว้าง

จมูกอ้วน ฐานกว้าง

ปรับโครงสร้าง ปลายแคบเรียว ตอกสันให้แคบ

จมูกปลายอ้วน สันต่ำ

จมูกปลายอ้วน สันต่ำ

ปรับโครงสร้างกระดูกอ่อน เสริมส่วนสันด้วยซิลิโคน

ปรับทรงจมูกให้พุ่งเรียว

ปรับทรงจมูกให้พุ่งเรียว

ผ่าตัดปรับกระดูกอ่อนด้านใน ปรับทรงสามเหลี่ยมของจมูกให้สวยงาม

จมูกงุ้มใหญ่

จมูกงุ้มใหญ่

ผ่าตัดกระดูกอ่อนลดความยาวปลายจมูก ตอกฐานให้จมูกเรียว ไม่ใช้ซิลิโคน

ทรงจมูกใหม่

ทรงจมูกใหม่

ภาพแสดงจมูกพุ่งและเรียวหลังผ่าตัด

ซิลิโคนเอียงสั้น

ซิลิโคนเอียงสั้น

แก้ไขให้ตรงจากโครงสร้าง ปรับปลายให้ยาวสวย

แต่งปลายจมูกให้เรียวสวย

แต่งปลายจมูกให้เรียวสวย

ผ่าตัดจมูกแต่งปลายต่อกระดูกอ่อนแบบโอเพ่น ไม่ใช้ซิลิโคนที่ปลายจมูก ร่วมกับ เสริมสันจมูกด้วยซิลิโคน

ผ่าตัดแก้จมูกเดิม

ผ่าตัดแก้จมูกเดิม

ปรับปลายจมูกเพิ่มความยาวเรียวด้วยการต่อกระดูกอ่อน เสริมเฉพาะส่วนสันด้วยซิลิโคน

แก้ปลายเชิดจมูกหมู

แก้ปลายเชิดจมูกหมู

ผ่าตัดปรับโครงสร้างกระดูกอ่อน ไม่มีซิลิโคนในส่วนปลายเลย

แก้ไขจมูกยุบ

แก้ไขจมูกยุบ

จมูกเดิมปลายไม่พุ่ง ปรับปลายจมูกด้วยการต่อกระดูกอ่อน ไม่มีซิลิโคน ไม่มีทะลุ

ปรับทรงโค้งขึ้น ลดความกว้างกระดูก

ปรับทรงโค้งขึ้น ลดความกว้างกระดูก

ต่อกระดูกปลาย ตอกลดฐานให้แคบ เรียว

สร้างปลายจมูกแบบโอเพ่น

สร้างปลายจมูกแบบโอเพ่น

ต่อกระดูกอ่อนยืดผนังจมูก ไม่ใช้ซิลิโคนที่ส่วนปลาย ไม่มีทะลุ

แก้ปลายไม่พุ่ง

แก้ปลายไม่พุ่ง

ปรับโครงสร้างกระดูกอ่อน ทำให้ปลายพุ่ง หน้ามีมิติ

แก้พังผืดที่ปลายจากซิลิโคนเดิม

แก้พังผืดที่ปลายจากซิลิโคนเดิม

ปรับกระดูกอ่อน เพิ่มปลายและหยดน้ำ

ผ่าตัดแต่งปลายแก้จมูกเดิม

ผ่าตัดแต่งปลายแก้จมูกเดิม

จมูกเบี้ยวจากการเสริมซิลิโคน

จมูกเบี้ยวจากการเสริมซิลิโคน

ปรับแก้ด้วยการปรับรูปกระดูกอ่อน ไม่ใช้ซิลิโคนที่ปลายจมูก

bottom of page