top of page

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่ มีวิธีรักษาอย่างไร?


ใครหลายๆ คนอาจเคยพบ ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยทั่วไปว่า กล้ามเนื้อตา อาจจะหมายถึง กล้ามเนื้อตาส่วนของกระบอกตาด้านในที่ใช้ในการกรอกตาไปมา อีกความหมายคือ ภาวะกล้ามเนื้อเปิดตาอ่อนแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อส่วนที่ทำหน้าที่เปิดปิดของเปลือกตา ในบทความจะหมายถึง ”ปัญหาที่เปลือกตาเป็นหลัก“ ซึ่งส่วนมาก ปัญหานี้ อาจจะพบตั้งแต่กำเนิดในเด็ก อาจจะพบบ่อยในผู้สูงวัยที่มีความเสื่อมลงตามวัย หรือ ในปัจจุบันที่พบมากขึ้น เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการทำศัลยกรรมตาสองชั้น ที่ขัดขวางการทำงานปกติของการเปิดตา หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่กำลังมองวิธีรักษาและ กังวลว่า การศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นอันตรายหรือไม่ บทความนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงว่าเกิดจากอะไรและแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคืออะไร

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคืออะไร

โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เป็นภาวะที่ขอบล่างของเปลือกตาบน อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งปกติ หรือลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติ เกิดได้หลายสาเหตุ ทั้งเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเปิดตาเอง หรือเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทที่บังคับการเปิดตา สามารถพบได้ในทุกเพศและทุกช่วงวัย


กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตั้งแต่กำเนิด

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงโดยกำเนิด คือ การที่กล้ามเนื้อตาถูกสร้างโดยมีไขมันแทรกแทนมัดกล้ามเนื้อ เด็กที่เกิดมาจะตาจะปรือๆ เปิดได้น้อยอาจเป็นสองด้าน ส่วนกรณีที่เป็นด้านเดียว สังเกตชัดว่า ตาจะโตไม่เท่ากัน ซึ่งกรณีรักษาล่าช้า ในบางเคสจะสามารถนำไปสู่ภาวะตาขี้เกียจ ดังนั้น ควรเข้ารับการตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์โดยเร็ว เพื่อให้ตาข้างนั้นมองเห็นได้ตามปกติ สาเหตุพบว่า ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน แต่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยอาจมีประวัติครอบครัวเป็นแบบนี้มาก่อนได้


กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจากภายหลัง

สาเหตุของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงประการที่สอง คือ อาการที่เกิดภายหลัง การเกิดขึ้นตามอายุ การศัลยกรรม หรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักของคนไข้ที่เข้ามารักษาโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

อายุ

การที่อายุมากขึ้น เป็นธรรมดาเมื่อมีการใช้งานเปิดปิดหนังตามานาน จะเกิดความเสื่อมลง ของกล้ามเนื้อเปิดตาจนเกิดภาวะอ่อนแรง จากการที่กล้ามเนื้อยืดหย่อนลง หรือ หลุดออกจากจุดเกาะของชั้นตา หนังตาตกแบบเสื่อมตามวัยแบบนี้จะค่อยๆ ปิดลงมา ต่างกับสาเหตุจาก อัมพาตของเส้นประสาทที่เลี้ยงเปลือกตามาจาก สมองหรือจากเส้นประสาทด้านนอกที่มาเลี้ยง ภาวะนี้แตกต่างกับภาวะแรกคือจะเกิดขึ้นรวดเร็ว และสังเกตได้ชัดจากการที่กล้ามเนื้อส่วนอื่นของใบหน้าเป็นอัมพาตด้วย ดังนั้นถ้าพบการอ่อนแรงแบบรวดเร็ว จึงควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจ ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายมากขึ้น

ศัลยกรรมทำตาสองชั้น

การทำศัลยกรรมตาสองชั้น เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ โดยภาวะที่แทรกซ้อนจากการทำตาสองชั้น อาจมีสาเหตุที่เป็นไปได้จากการศัลยกรรมที่ไม่เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ตาไม่เท่ากัน ดูไม่เป็นธรรมชาติ การทำตาสองชั้นที่สูงเกินไปยังก่อเกิดปัญหาพังพืดที่กล้ามเนื้อตาไปยึด มีภาวะหนังตาตกหลังการผ่าตัด เป็นอีกปัญหาที่พบมากในประเทศไทย หรือ เกิดจากภาวะที่มีหนังตาตกจากการที่อ่อนแรงแต่เดิม แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยก่อนศัลยกรรม

กล้ามเนื้อลีเวเตอร์ได้รับการบาดเจ็บหรือฉีกขาด

กล้ามเนื้อลีเวเตอร์ (Levator) เป็นกล้ามเนื้อมัดบนรูปสามเหลี่ยมเหนือเบ้าตา ทำหน้าที่ควบคุมและยกเปลือกตาบนขึ้นเพื่อการมองเห็น หากเป็นโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจากการบาดเจ็บหรือการผิดปกติของเส้นประสาท กล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์จะอ่อนแรงลง ไม่สามารถออกแรงลืมตาได้เต็มที่ ลืมตาลำบาก ซึ่งอาการบาดเจ็บนี้ อาจจะเกิดจากการขยี้ตาแรงๆ บ่อยๆ หรือ การใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานได้

อาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

สังเกตอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

วิธีการสังเกตตัวเองว่ามีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไหม เพื่อที่จะได้ทำการตรวจ รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยการศัลยกรรม ทำได้ดังนี้

 • สังเกตบริเวณหนังตา : การที่ขอบเปลือกตาบังตาดำลงมามากกว่า 2 มิลลิเมตร ฉะนั้นตาจึงดูปรือ ง่วงนอนแม้พยายามลืมตาอย่างเต็มที่

 • สังเกตการมองเห็นหรือการลืมตา : ตาดูไม่เท่ากัน ชั้นตาตก ข้างที่ตกมักจะมีชั้นตาที่หนาจากไขมัน

 • สังเกตเบ้าตา : เบ้าตาลึกกว่าปกติในผู้ที่มีภาวะหนังตาตกทั้งสองข้าง เลิกคิ้ว ย่นหน้าผาก ต้องคอยเงยหน้าเพื่อช่วยการมองเห็น

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงส่งผลกระทบอย่างไร

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงส่งผลกระทบอย่างไร

หากถามว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอันตรายไหม? แม้ว่าไม่ส่งผลอันตรายมากนักในบางราย แต่อย่างไรก็ตาม หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันได้ ซึ่งอาการของกล้ามเนื้อตาส่งผลต่อบุคลิกภาพ สุขภาพ และความสวยงาม ดังนี้

 • บุคลิกภาพไม่ดี : เพราะดูตาไม่เท่ากัน ตาปรือทำให้ดูง่วงนอนตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องเลิกคิ้ว หรือเงยหน้ามองอยู่บ่อยๆ ทำให้ดูบุคลิกไม่ดี

 • กระทบกับสุขภาพ : อาจกดกระจกตาทำให้สายตาเอียงหรือบดบังการกระทบของแสง จึงมองเห็นไม่ชัดเจนโดยเฉพาะภาพจากด้านบน

 • มีผลต่อความสวยงาม : ตาดูอิดโรย รวมทั้งเบ้าตาลึก ทำให้หน้าดูโทรม มีอายุแก่กว่าวัย

ผ่าตัดกล้ามเนื้อหนังตาอ่อนแรง

ประเมินก่อนเข้าผ่าตัดกล้ามเนื้อหนังตาอ่อนแรง

ประเมินก่อนเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการทราบถึงสาเหตุและวิธีการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอย่างถูกต้อง พร้อมเตรียมตัวและปฏิบัติดูแลตนเองหลังการศัลยกรรมได้อย่างเข้าใจ โดยแพทย์จะประเมินเบื้องต้นว่าต้องการศัลยกรรมเพื่อความสวยงามหรือรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

การศัลยกรรมกล้ามเนื้อหนังตาอ่อนแรง

การศัลยกรรมกล้ามเนื้อหนังตาอ่อนแรง

ปัจจุบันเทคโนโลยีและเทคนิคการผ่าตัดที่ก้าวหน้า เครื่องมือทันสมัยที่สามารถแก้ไขกล้ามเนื้อหนังตาอ่อนแรงได้ โดยการรักษาแบ่งออกเป็น 3 แบบ

 1. ผ่าตัดดึงกล้ามเนื้อเปิดตา แบบแผลด้านใน (Mullerectomy) จะทราบจากการตรวจ มักทำในรายที่ยังเปิดตาเองได้มีแรง ไม่มีแผลเป็นด้านนอก บวมช้ำน้อยกว่า 7 วัน ผลข้างเคียงน้อย ชั้นตาที่ได้มักเป็นชั้นตาธรรมชาติก่อนเกิดปัญหาอ่อนแรง

 2. ผ่าตัดดึงกล้ามเนื้อเปิดตา แบบแผลด้านนอก ที่แผลชั้นตา (Levator Surgery) มักทำในรายที่มีการตกมาก แรงกล้ามเนื้อยังพอมี หรือเคสที่เคยผ่ามาก่อน หรือแก้ตาสองชั้น เนื่องจากเป็นแผลเดียวกับการทำตาสองชั้น จึงมักเข้าใจผิดว่าเป็นการทำตาสองชั้น แต่ที่แตกต่างไป คือการผ่าตัดจะเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อลึกด้านใน เป็นการดึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเปิดตาทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บวมช้ำจะเหมือนการทำตาสองชั้นปกติ ราว 30 วันจึงจะหายดี

 3. ผ่าตัดดึงกล้ามเนื้อเปิดตา โดยใช้แรงดึงจากกล้ามเนื้อหน้าผาก (Frontalis Sling) ทำในรายที่ไม่มีแรงเหลือของการเปิดตาจากเปลือกตา มักเป็นเคสที่พบแต่กำเนิด โดยมักใช้เอ็นหุ้มกล้ามเนื้อส่วนต้นขามาคล้องแทนวัสดุสังเคราะห์ เพราะจะอยู่ได้นานและภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า แต่ต้องอาศัยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

ขั้นตอนในรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ขั้นตอนในรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ขั้นตอนดังต่อไปนี้จะเป็นการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 • การแก้ไขภาวะอาการหนังตาตกจากโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เรียกว่า ผ่าตัดดึงกล้ามเนื้อเปิดตา จะเป็นการผ่าตัดที่ไม่ใช่ทำตาสองชั้นปกติ คือแนวที่ผ่าจะลึกถึงกล้ามเนื้อเปลือกตาด้านใน เพื่อดึงกล้ามเนื้อเปิดตาให้ทำงานได้ระยะเปิดมากขึ้น ทำให้เปิดตาได้ดีขึ้น โดยแพทย์อาจจะลงแผลบริเวณชั้นตาของคนไข้ ซ่อนไว้ใต้หนังตาเพื่อไม่ให้มองเห็นแผลหลังผ่าตัด หรือเลือกลงแผลด้านในเปลือกตา ไม่มีแผลที่ผิวหนัง หรือลงแผลเหนือคิ้วในรายที่เป็นมากๆ อาจต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าผากมาช่วยเปิดตา วิธีการจะแตกต่างกันในแต่ละเคส

 • ระหว่างการผ่าตัดแพทย์จะประเมินว่าส่วนใดที่จำเป็นต้องเอาออกบ้าง เช่น บริเวณหนังตา หากมีส่วนเกิน ก็สามารถจะตัดออกไปพร้อมกันได้ โดยเฉพาะคนที่หนังตาอูมหรือชั้นตาหนา กรณีมีพังผืดจากการผ่าตัดเดิม ต้องตัดพังผืดแผลเป็นออกไปด้วย

 • โดยปกติแล้วจะใช้เวลาในการผ่าตัดข้างละประมาณ 20-30 นาที การผ่าตัดกล้ามเนื้อตาถือเป็นการผ่าตัดเล็กจึงไม่จำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาล คนไข้สามารถกลับบ้านได้เลยหลังเข้ารับบริการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่ากลับบ้านได้

วิธีเตรียมตัวก่อนศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

วิธีปฏิบัติตัวก่อนศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

เพื่อให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี ควรเตรียมตัวก่อนเข้ารับการศัลยกรรมรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ดังนี้

 • งดรับประทานยาหรืออาหารเสริม ที่ลดการแข็งตัวของเลือด เช่น วิตามินE คอลลาเจน น้ำมันตับปลา รวมทั้งยาลดน้ำหนัก สมุนไพรทุกชนิดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 • กรณีต่อขนตา ควรถอดขนตาออกก่อนเข้ารับผ่าตัด

 • งดการติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 • งดใส่คอนแทคเลนส์หลังผ่าตัด 3-4 สัปดาห์

 • หากมีอาการไอมาก หรือท้องผูกมาก ควรแจ้งทางคลินิกล่วงหน้าประมาณ 3 วัน

 • แจ้งประวัติการรักษาหากเคยเข้ารับการผ่าตัดและการแพ้ยาทุกประเภทกับแพทย์ล่วงหน้า

 • หากเกิดอาการเกี่ยวกับตาผิดปกติก่อนผ่าตัด เช่น ตาแดง บวม อักเสบ ให้จักษุแพทย์ประเมินก่อน

วิธีดูแลตัวเองหลังศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

วิธีปฎิบัติตัวหลังศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

เพื่อให้หลังผ่าตัดศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แผลหายไว ฟื้นตัวได้ดี ควรปฏิบัติตนดังนี้

 • หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำ

 • ประคบเย็นตลอดเวลาช่วง 72 ชม แรก ต่อด้วยการประคบอุ่นเช้าเย็นจนตัดไหม

 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ทำแผลใช้ยาป้ายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 • งดใช้สายตา ช่วง 2-3 วันแรก รวมถึง การขับรถเอง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

 • งดการออกกำลัง การยกของหนัก หรือ การเบ่งที่มากเกินไป จนกว่าจะตัดไหม

 • สำหรับยา หรือ อาหารเสริม ที่จะเริ่มกินหลังผ่าตัด สามารถสอบถามแพทย์ได้เป็นกรณีไป

 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ จนกว่าแผลจะหายดี

ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่ไหนดี

ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่ไหนดี

การรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ต้องอาศัยประสบการณ์ เทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะดวงตาเป็นอวัยะที่บอบบางและละเอียดอ่อน เพื่อมิให้เกิดโรคซ้ำ แผลหลังผ่าตัดหรือปัญหาอื่นๆ ภายหลัง ขอแนะนำให้เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีทีมจักษุดูแลและให้คำปรึกษาก่อนรับบริการ เพื่อให้ได้รูปตาที่เหมาะสม และชั้นตาที่เหมาะกับใบหน้า


Saonanon Clinic เศาณานนท์คลินิก คือคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและจักษุกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะการผ่าตัดเปลือกตา เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ได้และความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการเป็นอันดับหนึ่ง มั่นใจได้ว่าหากคุณใช้บริการกับเราคุณจะได้รับคำแนะนำและบริการที่ดีที่สุด ทั้งความสวยงามและการรักษาโรค ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ เลือกมาตรฐาน เลือกความปลอดภัย เลือกเศาณานนท์คลินิก

 

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเกิดจาก ทั้งจากสาเหตุทางพันธุกรรม เความเสื่อมตามอายุ ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมเ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพ ความสวยงาม และบุคลิกในการทำงาน รวมทั้งชีวิตประจำวัน การศัลยกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง การประเมินก่อนเข้ารับบริการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคที่เหมาะสมจะทำให้ดวงตาดูโต สดใส เพิ่มความมั่นใจ และดูมีบุคลิกภาพดีได้ดั้งเดิม

ดู 2,287 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page