top of page

รู้จักศัลยกรรมเปิดหัวตา แก้ปัญหาหัวตาปิด เพื่อดวงตาที่กลมโตสวยงาม

หัวตาปิด เป็นปัญหาที่พบมากในกลุ่มคนเอเชีย โดยมีลักษณะของดวงตาที่เล็ก ทำให้ดูไม่สดใส หรืออาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการมองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหัวตาปิดสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการผ่าตัดเปิดหัวตา เพื่อให้ดวงตากลมโต สดใส มีสมดุล และเหมาะกับใบหน้า ทั้งนี้การตัดสินใจทำศัลยกรรมใดๆ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ซึ่งในบทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจลักษณะของหัวตาปิด ลักษณะปัญหา สาเหตุ ผลดีผลเสีย ตลอดจนการแก้ไขและเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัด


หัวตาปิดคืออะไร

ทำความรู้จัก หัวตาปิด คืออะไร

อาการหัวตาปิด (Epicanthal fold) คือ ลักษณะของตาที่มีพื้นที่ส่วนหัวตาน้อย เพราะมีเนื้อหนังตาโค้งลงมาปิดหัวตาจนทำให้ตาเล็ก ขาดสมดุล รูปทรงดวงตาไม่สวยงาม พบมากในกลุ่มคนเอเชีย นอกจากนี้ ยังพบในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเนื้อหนังตามากเกินไปจนหย่อนลงมาปิดหัวตา


อาการหัวตาปิดเกิดจากอะไรบ้าง

อาการหัวตาปิดเกิดจากอะไรบ้าง

อาการหัวตาปิดส่วนมากเกิดจากกรรมพันธุ์ ในคนเอเชียตะวันออก ยังพบได้ในกลุ่มเด็กทารก และเด็กเล็กช่วงระยะก่อนการมีสันจมูกจะดูเหมือนหัวตาหนากว่าปกติ นอกจากนี้ในเด็กบางคน จะสัมพันธ์กับความผิดปกติทางโครโมโซม ได้แก่

 • ดาวน์ซินโดรม เป็นโรคที่เกิดจากการมีโครโมโซมเกิน ส่งผลต่อสติปัญญา และพัฒนาการ

 • เทอร์เนอร์ซินโดรม เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ที่โครโมโซมของเพศหญิง (X) หายไปหนึ่งแท่ง เกิดขึ้นในผู้หญิงเท่านั้น ส่งผลต่อพัฒนาการที่ไม่ปกติ

 • กลุ่มอาการ Blepharophimosis เป็นอาการที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาของเปลือกตา เช่น การมีดวงตาเปิดแคบมาก หัวตาปิดรุนแรง กล้ามเนื้อเปิดตาอ่อนแรง หรือ เปลือกตามีเนื้อน้อยกว่า


หัวตาปิดส่งผลกระทบต่อรูปหน้าอย่างไร

หัวตาปิดส่งผลกระทบต่อรูปหน้าอย่างไร

หัวตาปิด อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจ และภาพลักษณ์โดยรวมของใบหน้า หรือในบางคนอาจทำให้บุคลิกเปลี่ยนไป ดูไม่สดใส หรือไม่เป็นมิตร นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลต่อการมองเห็นในผู้สูงอายุ ซึ่งหัวตาปิดส่งผลต่อรูปหน้าโดยเฉพาะบริเวณดวงตา ดังนี้


รูปตาดูแคบ

อาการหัวตาปิดทำให้ดวงตาดูแคบ เนื่องจากพื้นที่บริเวณหัวตามีน้อย ดวงตาไม่เรียวยาว ส่งผลให้รูปทรงดวงตาดูสั้น ไม่สมส่วน ซึ่งการที่มีรูปตาแคบจะทำให้ดวงตาดูไม่สดใสได้


ดวงตาดูเล็ก และดูสั้น

ลักษณะตาอีกแบบหนึ่งของคนเอเชีย คือ ดวงตาดูเล็ก และสั้น หรือมีลักษณะเป็นตาชั้นเดียว เนื่องจากเนื้อหนังตาลงมาปกคลุมบริเวณหัวตามาก ซึ่งการที่มีภาวะหัวตาปิดจะยิ่งทำให้ดวงตาดูเล็ก และสั้นลงมากกว่าเดิม


ดวงตาดูดุ

อาการหัวตาปิด ในกรณีที่หนังส่วนเกินรั้งบริเวณหัวตา ทำให้หัวตาจิกลง ในลักษณะนี้จะส่งผลให้ดวงตาดูดุ และทำให้มีบุคลิกที่ดูไม่เป็นมิตร


ดวงตาดูเหล่

หัวตาปิด เนื่องจากการที่มีหนังเปลือกตาปิดคลุมบริเวณหัวตามาก ทำให้ระยะห่างของดวงตาทั้งสองข้างมีพื้นที่มากขึ้น ส่งผลให้ดวงตาเสียสัดส่วนสมดุล ตาดำไม่อยู่ตรงกลาง ทำให้ดวงตาดูตาเหล่ได้


วิธีแก้ปัญหาหัวตาปิดด้วยการศัลยกรรมเปิดหัวตา

วิธีแก้ปัญหาหัวตาปิดด้วยการศัลยกรรมเปิดหัวตา

การศัลยกรรมเปิดหัวตา เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาหัวตาปิด โดยเฉพาะคนไทย หรือชาวเอเชียที่มักมีลักษณะดวงตาเล็กเป็นชั้นเดียว โดยมีหนังเปลือกตาตกลงมาคลุมบริเวณหัวตา จนทำให้ดวงตาดูเล็ก หรือในบางกรณีอาจเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความสมดุลของใบหน้า เช่น ดวงตาเล็กแคบ ดวงตาดุ หรือดวงตาเหล่ เป็นต้น


การเปิดหัวตา คือ การศัลยกรรมผ่าตัดบริเวณหัวตา เพื่อเปิดผิวหนังให้มีพื้นที่หัวตามากขึ้น เป็นการผ่าตัดประเภทหนึ่ง สามารถทำอย่างเดียว หรือมักนิยมทำร่วมกับการทำตาสองชั้น ซึ่งการศัลยกรรมเปิดหัวตาจะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 30 นาที และใช้ระยะเวลาการพักฟื้นประมาณ 4-7 วัน


การศัลยกรรมเปิดหัวตา เหมาะกับใคร

การศัลยกรรมเปิดหัวตา เหมาะกับใคร

ปัจจุบันการศัลยกรรมเปิดหัวตาได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่มีลักษณะดวงตาเล็กอย่างคนเอเชีย เพราะนอกจากเป็นการปรับรูปตาให้ความสวยงาม สมดุล และเข้ากับใบหน้าแล้ว ยังถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากอาการหัวตาปิดด้วย การศัลยกรรมเปิดหัวตาจึงเหมาะกับผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีพื้นที่บริเวณหัวตาน้อย เนื่องจากหนังตาปิดหัวตา ทำให้ตาดำไม่อยู่ตรงกลาง แต่จะชิดไปด้านหัวตา จนมีลักษณะของตาคล้ายตาเข หรือตาเหล่ เป็นปัญหาของดวงตาที่ทำให้สูญเสียความมั่นใจ และเสียบุคลิกได้ โดยต้องแยกจากตาเหล่จริงจากกล้ามเนื้อกรอกตาที่ผิดปกติ

 • ผู้ที่มีเนื้อหนังตาปกคลุมบริเวณหัวตามาก จนส่งผลกระทบต่อการมองเห็น เนื่องจากเนื้อตามีมากเกินไปลงมาบังบริเวณดวงตา ส่งผลให้ดวงตาเปิดได้น้อย การมองเห็นได้ไม่ชัดเจน จนต้องพยายามเลิกคิ้ว เลิกหน้าผาก กลายเป็นปัญหากระทบไปถึงการเกิดรอยย่นที่หน้าผากด้วย

 • ผู้ที่มีอาการหัวตาปิด นำไปสู่อาการขนตาทิ่มตา เพราะลักษณะของเนื้อตาที่กดขนตาให้ย้อนกลับไปหาดวงตา ส่งผลให้ขนตาเสียดสีเยื่อบุตาตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการระคายเคือง คันตา จนถึงอาการอักเสบได้

 • ผู้ที่มีภาวะหนังตารั้งหัวตา Blepharophimosis เป็นผลทำให้ลืมตาได้ไม่เต็มที่ ตาปรือ และตาดูเศร้าพบในกลุ่มที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมต่างๆ ดังกล่าววิธีเตรียมตัวก่อน และหลังการศัลยกรรมเปิดหัวตา

การศัลยกรรมเปิดหัวตา ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรทำความเข้าใจเรื่องของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี และมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้


การเตรียมตัวก่อนการศัลยกรรมเปิดหัวตา

การเปิดหัวตา เป็นการศัลยกรรมในจุดเล็กๆ ที่ผู้เข้ารับการศัลยกรรมต้องเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด ดังนี้

 • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติโรคประจำตัวต่อแพทย์ล่วงหน้า

 • งดสูบบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด

 • งดยา หรืออาหารเสริมที่มีส่วนทำให้เลือดออกมาก 1 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด กรณีเป็นยาประจำตัว สามารถรับประทานได้ แต่ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

 • หลีกเลี่ยงการติดสติกเกอร์ตาสองชั้น 1 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด เพราะการติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นอาจส่งผลต่อขั้นตอนการวาดตาก่อนการผ่าตัดได้

 • งดแต่งหน้า และงดใส่คอนแทคเลนส์ในวันผ่าตัด


การดูแลตัวเองหลังการศัลยกรรมเปิดหัวตา

การดูแลหลังผ่าตัดเปิดหัวตา สามารถทำได้ดังนี้

 • หลังการผ่าตัดเปิดหัวตาวันแรก ควรประคบเย็นเพื่อลดอาการบวม แต่ต้องระวังไม่ให้แผลโดนน้ำ ในการประควบเย็นควรใช้ผ้านุ่มสะอาดห่อป้องกัน เพื่อไม่ให้น้ำโดนแผลผ่าตัดโดยตรง

 • หลังการผ่าตัดห้ามขยี้ตาเด็ดขาด และไม่ควรโดนแสงแดดจัด หากต้องออกไปกลางแดด ควรสวมแว่นตากันแดด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งสกปรก และฝุ่นควัน

 • ช่วงสัปดาห์แรกของการผ่าตัด ห้ามให้แผลโดนน้ำโดยตรง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการทำความสะอาดควรใช้สำลีชุบน้ำอุ่น หรือน้ำเกลือเช็ดเบาๆ อย่างระมัดระวัง

 • ทายา หรือครีมบริเวณแผลผ่าตัดตามที่แพทย์สั่ง

 • ควรนอนศีรษะสูงกว่าปกติ โดยใช้หมอนรอง 2 ใบ

 • กรณีมีอาการปวดแผล สามารถรับประทานยาแก้ปวดตามที่แพทย์สั่ง เพื่อบรรเทาอาการปวดได้


ขั้นตอนการศัลยกรรมเปิดหัวตา

ขั้นตอนการศัลยกรรมเปิดหัวตา

 • ขั้นตอนแรกแพทย์จะวิเคราะห์ปัญหาตาก่อน ซึ่งจะเป็นการประเมินร่วมกับคนไข้ เพื่อออกแบบลักษณะของหัวตาที่เหมาะสมกับดวงตาของแต่ละบุคคล

 • แพทย์เลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 • แพทย์ฉีดยาชา และเริ่มทำการผ่าตัดเปิดหัวตา โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

 • แพทย์เย็บปิดแผลด้วยไหมเส้นเล็ก


ข้อดีข้อเสียของการศัลยกรรมเปิดหัวตาการผ่าตัดเปิดหัวตามีทั้งข้อดี และข้อเสียที่ควรระมัดระวัง ดังนี้


ข้อดีของการศัลยกรรมเปิดหัวตา

 • รูปร่างของดวงตาดูเรียวขึ้น

 • ช่วยแก้ปัญหาดวงตาที่ดูเหล่ ในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้างมาก

 • แก้ไขรูปตาที่ดูสั้นให้กลมโต และได้สัดส่วน

 • ช่วยกำจัดเนื้อที่คลุมบริเวณหัวตา

ข้อเสียของการศัลยกรรมเปิดหัวตา

 • ในบางกรณีอาจเป็นแผลเป็นที่บริเวณหัวตาได้

 • การเปิดหัวตามากเกินไป อาจทำให้ดวงตาดูไม่เป็นธรรมชาติ


ศัลยกรรมแก้ปัญหาหัวตาปิดที่ไหนดี

ศัลยกรรมแก้ปัญหาหัวตาปิดที่ไหนดี?

การเลือกคลินิกทำศัลยกรรมเปิดหัวตา ผู้สนใจควรทำการศึกษาหาข้อมูล และควรเลือกคลินิกที่ได้รับมาตรฐาน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมตกแต่งบริเวณดวงตา สามารถออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดย เศาณานนท์คลินิก (Saonanon Clinic) เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการศัลยกรรมเปิดหัวตา เพราะมีบริการผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่ง และเสริมสร้างบริเวณเปลือกตา เน้นผลลัพธ์ และความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการมากกว่าการแสวงหาผลกำไรดังคลินิกเสริมความงามแห่งอื่น จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำ และการบริการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้เสมอ


อาการหัวตาปิด เกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะที่ติดตัวมาแต่กำเนิดจากกรรมพันธุ์ แต่ในอาจพบได้มากในผู้สูงอายุเช่นกัน ซึ่งอาการหัวตาปิดนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการศัลยกรรมเปิดหัวตา เพื่อให้ดวงตามีความสมดุล ส่งเสริมให้บุคลิกดี และมีความมั่นใจมากขึ้น


ดู 255 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page