top of page

คิ้วตกคืออะไร สาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาคิ้วตก ด้วยเทคนิคการยกคิ้ว

ปัญหาคิ้วตก หรือหางคิ้วตก ส่งผลให้ใบหน้าแลดูมีอายุ หย่อนคล้อย และดวงตาไม่สดใส ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอได้ในทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจ บุคลิกภาพ และความสวยงามบนใบหน้า ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และประสิทธิภาพในการมองเห็นอีกด้วย บทความนี้จะพาไปดูว่า ปัญหาคิ้วตกเกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไข และแนวทางการรักษาอย่างไรบ้าง


คิ้วตก คืออะไร?

คิ้วตก คืออะไร?

คิ้วตก (Brow Ptosis) คือ การที่ลักษณะของคิ้วที่ตกลงมาจากตำแหน่งปกติ หางคิ้วจึงอยู่ต่ำกว่าหัวคิ้ว มักเกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาหางตาตก คิ้วตกส่วนมากเกิดในผู้สูงอายุ เพราะว่าผิวบริเวณโดยรอบดวงตาเริ่มเหี่ยวย่นไปตามวัย ส่งผลเสียต่อความสวยงามบนใบหน้า ทำให้ใบหน้าดูเศร้าหมอง เหนื่อยล้า แก่กว่าวัย รวมทั้งทำให้เสียบุคลิกภาพอีกด้วย เนื่องจากคิ้วที่ตกลงมาทำให้บริเวณเปลือกตารู้สึกหนัก และยังบดบังทัศนะในการมองเห็น ผู้ที่มีปัญหาจึงมักเลิกหน้าผากขึ้น เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อทำพฤติกรรมดังกล่าวบ่อยครั้ง อาจส่งผลให้ผิวหน้าบริเวณหน้าผากเกิดริ้วรอยเพิ่มขึ้น หรือทำให้มีอาการปวดศีรษะจากการเกร็งคิ้วร่วมด้วย


อาการของคิ้วตกเป็นแบบไหน?

อาการของคิ้วตกเป็นแบบไหน?

อาการคิ้วตกมีลักษณะอาการที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน หากสงสัยว่ากำลังประสบกับปัญหาคิ้วตกอยู่หรือไม่ สามารถสังเกตอาการ และลักษณะของคิ้วตกของตัวเองได้ ดังนี้

 • คิ้วไม่อยู่ในตำแหน่งปกติ โดยมีหางคิ้วอยู่ต่ำกว่าหัวคิ้ว หรือหัวคิ้วอยู่ต่ำกว่าหางคิ้ว

 • ดวงตาดูเล็กลง ไม่สามารถลืมตาได้อย่างเต็มที่

 • มีปัญหาหางตาตกร่วมด้วย

 • มีปัญหาในการมองเห็น เนื่องจากผิวหนังหย่อนคล้อยลงมายังเปลือกตา

 • ดวงตาดูเหนื่อยล้า เศร้าหมอง


ลักษณะของคิ้วที่สวยเป็นอย่างไร?

ลักษณะของคิ้วที่สวยเป็นอย่างไร?

ลักษณะของคิ้วที่สวย สมดุล รับเข้ากับรูปหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถจำแนกออกได้ตามกายวิภาคของคิ้วของผู้ชาย และผู้หญิง ซึ่งรูปคิ้วที่เหมาะสมของแต่ละเพศมีความแตกต่างกัน ดังนี้


คิ้วผู้หญิงที่สวยเป็นธรรมชาติต้องมีหัวคิ้วที่ใหญ่กว่าหางคิ้ว และหางคิ้วต้องเรียวเล็กลง โดยหัวคิ้วต้องอยู่ต่ำกว่าหางคิ้วเล็กน้อย อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับบริเวณหัวตา คิ้วไม่หนา มีลักษณะโก่งในจุดสูงสุดแนวเดียวกับขอบตาดำด้านข้าง หรือโก่งค่อนมาทางบริเวณหางตา


สำหรับผู้ชาย รูปทรงคิ้วที่เหมาะสม คือ คิ้วที่มีลักษณะตรง ไม่โก่ง อยู่ในระดับเดียวกันกับขอบกระดูกบนของเบ้าตา คิ้วมีลักษณะที่เข้มเสมอกัน และมีลักษณะค่อนข้างหนา


สาเหตุที่ทำให้คิ้วตก

สาเหตุที่ทำให้คิ้วตก

อาการคิ้วตกมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้


สาเหตุจากกรรมพันธุ์

คิ้วตกอาจมีสาเหตุที่เกิดจากกรรมพันธุ์ได้ เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อร่างกายโดยรวม เป็นโรคที่พบน้อยมาก โดยบุคคลที่มีปัญหาคิ้วตกจากกรรมพันธุ์ มักมีลักษณะคิ้วตกข้างเดียว หรืออาจเป็นทั้งสองข้างมาแต่กำเนิด


อายุที่เพิ่มมากขึ้น

อายุที่มากขึ้น ถือเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุด ในกลุ่มคนที่มีปัญหาคิ้วตก ซึ่งปัญหาคิ้วตกที่เกิดขึ้นในคนสูงวัย มีเหตุผลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณคิ้ว การหย่อนคล้อยของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue) ที่มีหน้าที่ยึดเหนี่ยวผิวหนัง และพยุงอวัยวะให้คงรูป รวมถึงกล้ามเนื้อฟรอนทาลิส (Frontalis Muscle) ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อบางๆ บริเวณหน้าผากที่ทำหน้าที่ยกระดับคิ้วขึ้น


ภาวะกล้ามเนื้อเปลือกตาผิดปกติ

ภาวะกล้ามเนื้อหน้าผาก กล้ามเนื้อเปลือกตา หรือกล้ามเนื้อรอบดวงตาอ่อนแรง เป็นโรคทางประสาทของกล้ามเนื้อที่ส่งผลให้เกิดการตกของคิ้ว และเปลือกตา


ภาวะหนังตาหนา

ผู้ที่มีหนังตาหนา หนังตาอูม มีเนื้อ หรือไขมันบริเวณเปลือกตาเยอะ เมื่อผิวมีการหย่อนคล้อยตามวัย เพิ่มโอกาสเกิดคิ้วตก และหนังตาตกได้มากกว่าคนอื่น


กล้ามเนื้อหน้าผากอ่อนแรง

กล้ามเนื้อบริเวณหน้าผาก คือ กล้ามเนื้อที่เรียกว่า ฟรอนทาลิส (Frontalis Muscle) มีหน้าที่ยกคิ้วให้คงอยู่ในระดับปกติ หากกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวเกิดภาวะอ่อนแรง หรือไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ อาจส่งผลโดยตรงกับบริเวณคิ้ว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการคิ้ว และหางตาตก


เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณรอบดวงตา

คนที่เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณรอบดวงตา ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อที่ยกคิ้วโดยตรง หรือกระดูกบริเวณคิ้ว รวมไปถึงอาการการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดอัมพาตบนใบหน้า (Facial Palsy) เช่น การผ่าตัดต่อมน้ำลาย (Parotid Gland Surgery) การผ่าตัดโค้งกระดูกโหนกแก้ม (Zygomatic Arch Sugery) เป็นต้น


เคยทำตาสองชั้นมาก่อน

ผู้ที่ผ่านการทำตาสองชั้นมาก่อนมีโอกาสเกิดคิ้ว และหางตาตก เนื่องจากการผ่าตัดตาสองชั้น มีการผ่าตัดเอาหนังตาส่วนเกินออกไป ส่งผลให้เกิดคิ้วตก และหนังตาตกในภายหลังได้


คิ้วตกส่งผลเสียอย่างไรต่อใบหน้า

คิ้วตกส่งผลเสียอย่างไรต่อใบหน้า

ผิวหน้าบริเวณรอบดวงตาเป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย เมื่อเกิดปัญหาคิ้วตกจึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยผลเสียของคิ้วตกมีอยู่หลายประการ ดังนี้

 • คิ้วไม่สมส่วน ขาดความสมดุล

 • ตาไม่เท่ากัน โดยเฉพาะในคนที่มีคิ้วตกข้างเดียว ทำให้เป็นจุดสังเกตได้อย่างชัดเจน

 • หัวคิ้วตก ส่งผลให้ใบหน้าดูดุ หรืออารมณ์ไม่ดี

 • หางคิ้วตก ส่งผลให้ใบหน้าไม่สดใส อ่อนล้า และเศร้าหมอง

 • ทำให้ใบหน้าแลดูแก่กว่าวัย

 • กรณีที่คิ้วตกมาก อาจกระทบต่อการมองเห็นได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ


แนวทางการรักษา และวิธีแก้คิ้วตกในปัจจุบัน

แนวทางการรักษา และวิธีแก้คิ้วตกในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีวิธีแก้ปัญหาคิ้วตกที่หลากหลาย และครอบคลุม ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การแก้คิ้วตกโดยการไม่ผ่าตัด และการแก้คิ้วตกโดยการผ่าตัด


วิธีแก้คิ้วตกโดยการไม่ผ่าตัด

การแก้คิ้วตกโดยไม่ผ่าตัด เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาคิ้วตก แต่ยังไม่อยากศัลยกรรม อย่างไรก็ตาม ก่อนทำการแก้ไขคิ้วตก จำเป็นต้องปรึกษา และรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน เนื่องจากแพทย์ต้องทำการประเมินเพื่อหาวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากอายุ โครงสร้างใบหน้า และความต้องการในด้านผลลัพธ์ของคนไข้ร่วมด้วย


การแก้คิ้วตกโดยไม่ผ่าตัดเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เจ็บตัวน้อย และไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ แต่เป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์เพียงชั่วคราวเท่านั้น และไม่เหมาะกับผู้สูงวัย เนื่องจากการหย่อนคล้อย และริ้วรอยเหี่ยวย่นอาจมีมากกว่าคนที่มีอายุน้อย ซึ่งการแก้คิ้วตกโดยการไม่ผ่าตัดสามารถทำหลายวิธี ดังนี้


การฉีดโบท็อกซ์

การฉีดโบท็อกซ์ (Botox) เป็นการฉีดสารสกัดจากคลอสตริเดียม โบทูลินัม (Clostridium Botulinum) ที่อยู่ในรูปของโปรตีน โบท็อกซ์เข้าไปยับยั้งการทำงานของระบบประสาท ทำให้มัดกล้ามเนื้อทำงานช้าลง ส่งผลให้ใบหน้าดูเต่งตึง กระชับ ลดเลือนริ้วรอย


การฉีดโบท็อกซ์บริเวณคิ้ว (Botox Brow Lift) หรือ Browtox ยกคิ้ว เป็นการฉีดโบท็อกซ์ไปยังบริเวณใต้คิ้วเพื่อยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้คิ้ว วิธีนี้ช่วยยกคิ้วขึ้นได้เล็กน้อย พร้อมให้ดวงตาที่ดูสดใสมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์อยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เหมาะกับผู้ที่มีคิ้วตกไม่มาก และอายุยังน้อย


การร้อยไหม

ร้อยไหม คือ หัตถการที่ช่วยปรับรูปหน้า กระชับผิว แก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อย การร้อยไหมทำได้โดยการใช้ไหมละลายสอดเข้าไปในชั้นผิวด้วยเข็มนำเส้นไหมละลายชนิดที่มีเงี่ยง (Bidirectional Barbed Thread) เมื่อสอดลงไปใต้ชั้นผิวแล้ว เงี่ยงดังกล่าวจะเกี่ยวลงไปใต้ผิว และดึงผิวขึ้นมา ทำให้บริเวณหางคิ้ว รวมทั้งหางตาถูกยกขึ้น เพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้ดวงตา และช่วยแก้ไขปัญหาหน้าแก่จากคิ้วตก เหมาะทั้งคนที่มีอายุน้อย หรือคนที่มีอายุมาก รวมถึงคนที่มีหางตา และหางคิ้วหย่อนคล้อยมาก โดยการร้อยไหมยกคิ้วจะคงอยู่ได้ประมาณ 4-12 เดือน ขึ้นอยู่กับวัสดุเส้นไหมที่ใช้ แต่เนื่องจากผิวที่บางในบริเวณนี้ จึงอาจทำให้คลำแล้วเป็นก้อนนูน ๆ ได้


การทำหัตถการ

การทำหัตถการที่ช่วยจัดการกับปัญหาคิ้วตก โดยนำเครื่องมือทางการแพทย์เข้าไปช่วยแก้ไข ยกกระชับผิวบริเวณคิ้ว และรอบดวงตา ได้แก่ การใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ส่งไปยังใต้ผิวหนังอย่าง Ulthera SPT และไฮฟู่ (HIFU) เพื่อทำให้ผิวหนังหดตัว ช่วยดึงคิ้วและหนังตาให้กระชับ ไม่หย่อนคล้อย หรือการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงเข้าไปช่วยกระชับผิว สลายไขมัน ยกคิ้ว ยกหางตาให้กลับมาสดใส และสวยสมดุลได้อีกครั้งอย่าง RF (Radio-Frequency) และ Thermage อย่างไรก็ตาม การทำหัตถการเหล่านี้เป็นเพียงการช่วยยกกระชับผิวเพียงชั่วคราวเท่านั้น และเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาคิ้วตกไม่มาก หย่อนคล้อยเพียงเล็กน้อย แต่มีข้อดี คือ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น และไม่มีรอยแผลเป็น ข้อเสียคือ อาจเห็นผลไม่ชัด หรือไม่ได้ผล เมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่าย


วิธีแก้คิ้วตกโดยการผ่าตัด

วิธีแก้คิ้วตกโดยการผ่าตัดเป็นวิธีที่ให้ความคงทน โดยให้ผลลัพธ์ทั้งแบบกึ่งถาวร และแบบถาวร เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาคิ้วตก หรือหนังตาตกมาก ทำให้การมองเห็นแย่ลง ใบหน้าดูเศร้าตลอดเวลา รวมทั้งคนที่เคยทำตาสองชั้นมาก่อน หรือมีตาสองชั้นอยู่แล้ว แต่มีอาการคิ้วตก หางตาตก จนชั้นตาหายไป ซึ่งการทำศัลยกรรมคิ้วสามารถทำได้ ดังนี้


ศัลยกรรมยกคิ้ว

การศัลยกรรมยกคิ้ว คือ เทคนิคการดึงคิ้วด้วยการผ่าตัดผิวหนังบริเวณคิ้ว เพื่อยกคิ้วขึ้นไป วิธีผ่าตัดมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

 • Direct Brow Lifting ที่ซ่อนแผลไว้ด้านบนของคิ้ว เป็นวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม และได้ผลที่ดีสำหรับการยกคิ้วเพื่อรักษาภาวะคิ้วตก

 • Endoscopic Brow Lift เป็นการผ่าตัดยกคิ้วที่ทำการซ่อนแผลบริเวณไรผม

 • Temporal Lift หรือการศัลยกรรมดึงขมับ ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ช่วยยกผิวหน้า และคิ้ว โดยทำการเย็บแผลบริเวณไรผม

การศัลยกรรมยกคิ้วเป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก ใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาคิ้วตกมาก หางตาหย่อนคล้อย ช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ แก้ปัญหาตาเศร้า และคิ้วไม่เท่ากันได้อย่างยาวนาน


การทำศัลยกรรมยกคิ้วดีกว่าอย่างไร

การทำศัลยกรรมยกคิ้วดีกว่าอย่างไร

แม้ในปัจจุบันจะมีวิธีแก้คิ้วตกหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการแก้คิ้วตกแบบผ่าตัด และการแก้คิ้วตกแบบไม่ผ่าตัด ซึ่งการแก้คิ้วตกทั้งสองวิธีมีข้อดีแตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่มีปัญหาคิ้วตกไม่มาก หรือคิ้วตกเพียงเล็กน้อย สามารถใช้วิธีการแก้ไขแบบไม่ผ่าตัดได้ เพราะเป็นวิธีที่รวดเร็ว ไม่เจ็บตัว และไม่ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ แต่ผลลัพธ์ไม่ถาวร และต้องกลับมาทำซ้ำเรื่อยๆ ส่วนข้อได้เปรียบจากการทำศัลยกรรมยกคิ้วที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการไม่ผ่าตัด คือ ความคงทนยาวนาน ถาวร เหมาะกับคนที่คิ้วตกมาก หรือในผู้สูงอายุ


การเตรียมตัวก่อน และหลังทำศัลยกรรมยกคิ้ว

การผ่าตัดศัลยกรรมยกคิ้วจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวก่อนทำ และดูแลตัวเองหลังทำการศัลยกรรมอย่างถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ผลลัพธ์หลังทำมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการทำศัลกรรมยกคิ้วสามารถปฏิบัติได้ดังนี้


การเตรียมตัวก่อนทำศัลยกรรมยกคิ้ว

 • ควรงดอาหารเสริมจำพวกสมุนไพร ยา รวมถึงอาหารเสริมที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น วิตามิน วิตามินอี น้ำมันตับปลา แอสไพริน วาร์ฟาริน และยากลุ่มแก้ปวด NSAID เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการผ่าตัด

 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด

 • งดฉีดฟิลเลอร์ และสารคลายกล้ามเนื้อบริเวณคิ้ว รอบดวงตา และหน้าผากเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

 • ควรแจ้งโรคประจำตัว และประวัติการแพ้ยาให้แพทย์ทราบก่อนทำการผ่าตัด

 • งดการแต่งหน้า และงดใส่คอนแทคเลนส์ในวันผ่าตัด

 • พักผ่อนให้เพียงพอ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

 • ควรมีญาติ หรือผู้ติดตามมาด้วยในวันที่ผ่าตัด

การดูแลตัวเองหลังทำศัลยกรรมยกคิ้ว

 • หลังการผ่าตัดศัลยกรรมยกคิ้ว ควรประคบเย็น ในช่วง 48 ชั่วโมงแรก

 • นอนศีรษะสูงในช่วง 1 สัปดาห์แรก เพื่อช่วยลดอาการบวม

 • งดการออกกำลังกาย การยกของหนัก หรือการออกแรงเยอะในช่วงสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด

 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังการผ่าตัด

 • สามารถสระผมได้หลังจากทำศัลยกรรมยกคิ้วเป็นเวลา 3 วัน และควรใช้แชมพูที่มีความอ่อนโยน

 • หมั่นสังเกตอาการหลังการผ่าตัด หากพบอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการ

 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งจนหมด

 • เข้าพบแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง


ข้อดีของการแก้ปัญหาคิ้วตก

ข้อดีของการแก้ปัญหาคิ้วตก

ปัญหาคิ้วตกแม้ไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรง แต่ส่งผลกับคุณภาพชีวิตโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นด้านความงาม ความมั่นใจ หรือปัญหาด้านบุคลิกภาพ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน ซึ่งข้อดีของการแก้ปัญหาคิ้วตกด้วยการศัลยกรรมยกคิ้วมีดังนี้

 • ปรับคิ้วให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เข้ากับรูปหน้า

 • ช่วยแก้ปัญหาหางตาตกได้ และยังส่งผลให้เห็นชั้นตาที่ชัดเจน

 • ดวงตาดูกลมโต และสดใสมากยิ่งขึ้น

 • ช่วยแก้ปัญหาความหย่อนคล้อย และริ้วรอยรอบดวงตา

 • ใบหน้าแลดูอ่อนเยาว์มากขึ้น

 • การมองเห็นชัดเจน ไม่ต้องเลิกคิ้ว หรือหน้าผากให้เสียบุคลิก


ศัลยกรรมแก้คิ้วตกที่ไหนดี?

ศัลยกรรมแก้คิ้วตกที่ไหนดี?

ปัจจุบันการแก้ปัญหาคิ้วตกสามารถแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ ไร้รอยแผลเป็น และใช้ระยะเวลาพักฟื้นน้อย แต่เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรเลือกใช้ศัลยกรรมยกคิ้วกับคลินิกที่ได้มาตรฐาน และมีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมเท่านั้น โดย เศาณานนท์คลินิก (Saonanon Clinic) เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการศัลยกรรมแก้คิ้วตก เพราะมีบริการผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่ง และเสริมสร้างบริเวณเปลือกตา เน้นผลลัพธ์ และความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการมากกว่าการแสวงหาผลกำไรดังคลินิกเสริมความงามแห่งอื่น จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำ และการบริการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้เสมอ

 

คิ้วตก คือ ลักษณะของคิ้วที่ตกลงมาจากตำแหน่งปกติ ทำให้หางคิ้วอยู่ต่ำกว่าหัวคิ้ว โดยคิ้วตกมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ อุบัติเหตุ ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือการมีอายุที่มากขึ้น ส่งผลให้ใบหน้าดูไม่สดใส เศร้าหมอง ดูแก่กว่าอายุ อีกทั้งทำให้เกิดริ้วรอยตามมา เมื่อเริ่มมีปัญหาคิ้วตกควรเข้ารับการแก้ไข เพราะคิ้วตกอาจส่งผลต่อความมั่นใจ และทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง โดยผู้ที่มีปัญหาคิ้วตกสามารถแก้ไขได้ด้วยการศัลยกรรมคิ้ว หรือหากคิ้วตกเพียงเล็กน้อย อาจใช้วิธีแก้ไขแบบไม่ผ่าตัดได้เช่นกัน

ดู 1,516 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page